<$BlogRSDUrl$>

2005-06-15

مثل این که جداً حمیدرضا جلایی‌پور از کسی غیر از طرفداران معین پول گرفته که برای معین تبلیغ کنه. در وسط سخنان گهربارشان، می‌فرمایند: «پانکی‌ها قدیمی‌تر از هیپی‌ها هستند و به هواداران مایکل جكسون گفته می‌شوند كه جور دیگری حرف می‌زنند و لباس می‌پوشند و رفتار می‌كنند.» فاتحة مع الصلوات! در یک جمله این همه بی‌سوادی؟